Wat zijn de regels voor IPcamera ophangen in en rond uw bedrijf? In en rond een woning mogen er camera’s worden opgehangen zo lang het gebruikt wordt voor het beveiligen
van uw eigen eigendommen of de bewoners. Zowel organisaties, woningbouwverenigingen als particuliere bewoners mogen besluiten om bewakingscamera’s te plaatsen maar
er zitten wel enkele voorwaardes aan verbonden.

Bedrijf voorwaardes voor cameratoezicht

In de Wbp ( Wet bescherming persoonsgegeven) en artikel 38 van het vrijstellingsbesluit staat dat het niet verboden is om een camera te laten installeren. Maar het moet dan wel echt het doel hebben dat het beveiliging isBewakingscamera installatie monteursvan een woning of bedrijf dus het mag niet zo maar worden opgehangen.
De bewakingscamera mag bijvoorbeeld niet gericht zijn op de straat dat gaat te
ver dat is echt alleen voor de gemeente en de politie. Ook mag een camera niet
gericht zijn op iemand anders zijn voordeur want het moet zo geplaatst zijn dat
die niet bij iemand anders naar binnen kan filmen. Er moet ook een duidelijk bordje
zijn die aangeeft dat er cameratoezicht aanwezig is. Op het bordje of sticker moet
er aangegeven worden wie er verantwoordelijk is voor de camerabeelden zodat
een persoon weet waar ze naar toe moeten voor het verkrijgen van informatie
of een klacht.

IPcamera plaatsen Dahua IPcamera

Op een aantal plaatsen worden er voor de veiligheid van bijvoorbeeld de klanten
of personeelsleden ook toezicht gehouden op objecten hier is dan ook een bewakingscamera aanwezig. Voor camerabeelden die een openbare plek filmen gelden er andere regels. Zo is er een bewaarperiode van maximaal 4 weken. Dit is
dan wel voor beelden die geen aanleiding geven voor een nader onderzoek of een ander specifiek onderzoek. De bewaartermijn kan dus worden verlengd na de 4
weken als het beelden zijn waarop strafbare feiten te zien zijn waardoor het
gebruikt kan worden als bewijsmateriaal in een strafprocedure. Dus als er
geen strafbare feiten zijn gepleegd op de camerabeelden moeten ze binnen 4 weken verwijderd worden als ze staan op openbare plekken.

Er zijn dus wel flink wat regels om een IPcamera ophangen in en rond uw bedrijf maar als die goed worden opgevolgd is het wel gewoon mogelijk om ipcamera’s te hebben die
uw bedrijf goed in de gaten kunnen houden. Wilt u zeker weten wat wel en niet mag? Wij komen graag langs op locatie om een gratis advies te geven over wat ons het best lijkt.
Wij maken hierop een plan en een vrijblijvende offerteDus neem gerust contact met ons op.